Galeria przykładowych ekspertyz i opinii wykonanych przez nasze Biuro:

 


Badania:

Badanie nośności i zagęszczenia podbudowy płytą VSS

 

 Ocena wytrzymałości betonu na podstawie badań sklerometrycznych

 

 

Badanie stopnia karbonatyzacji betonu metodą  "in situ roztworem fenoloftaleiny"

 

 

Badanie wytrzymałosci betonu na podstawie próbek rdzeniowych

 

 

 

Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych

 Wykłady prowadzone przez Dr inż. Krzysztofa Michalika wykładowcę Wyższej Szkoły Techniczej W Katowicach

rzeczoznawca.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2013