EKSPERTZY BUDOWLANE OPINIE PRZED SĄDOWE

USTALANIE PRZYCZYN I KOSZTÓW WADLIWIE WYKONANYCH

ROBÓT BUDOWLANYCH

Biuro Rzeczoznawców Budowlanych i Biegłych z zakresu Budownictwa ul.Kolonia Stella 26 w Chrzanowie  odpowiada na najczęściej zadawane pytania.

1. Kto wykonuje opinie i ekspertyzy budowlane  ?

Opinie, ekspertyzy budowlane wykonywane są przez Rzeczoznawcę Budowlanego w zakresie projektowania ,realizacji obiektów budowlanych i robót wykończeniowych wpisanego do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych CRRB Głownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ,członka Izby Inżynierów Budownictwa posiadającego wszelkie uprawnienia budowlane oraz będącego zaprzysiężonym biegłym sądowym z zakresu budownictwa , czyli osoby posiadające najwyższe uprawnienia z zakresu budownictwa.

Jako Biegły Sądowy Rzeczoznawca może występować jedynie na zlecenie organów procesowych.

2. Czy osoby posiadające tytuły naukowe mogą wykonywać ekspertyzy budowlane ?

Tak, o ile posiadają uprawnienia budowlane w specjalności związanej z wykonywaną ekspertyzy budowlaną. Zgodnie z Prawem Budowlanym opinie, orzeczenia i ekspertyzy budowlane mogą wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Tytuły naukowe tj. (inż. , mgr inż. , dr inż., prof. dr inż.) mogą, co najwyżej dodatkowo podkreślić doświadczenie zawodowe osoby sporządzającej dane opracowanie.

3. Kiedy można posługiwać się tytułem Biegłego Sądowego ?

Zgodnie z §15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15 poz. 133) tytułem Biegłego Sądowego można posługiwać się tylko na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. Wydając opinię, biegły używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu, przy którym został ustanowiony. W innym przypadku posługiwanie się tytułem biegłego sądowego jest bezprawne, a jednocześnie takie opracowanie nie może zostać wykorzystane.

4. Który tytuł w takim przypadku jest ważniejszy Rzeczoznawca Budowlany, czy Biegły Sądowy, a co jeśli dana osoba posiada oba ?

Najwyższym tytułem zawodowym jest tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego i tylko tym tytułem można się posługiwać przy sporządzaniu ekspertyzy budowlanych. Sprawy zlecone przez sąd mogą być wykorzystane tylko na potrzeby sądu. Większość Rzeczoznawców Budowlanych  posiada oba tytuły zawodowe, co dodatkowo podkreśla doświadczenie zawodowe .

5. Co powinna zawierać ekspertyza budowlana ?

Ekspertyza budowlana powinna zawierać :

1.określenie przyczyn powstania niekorzystnego zjawiska (tj. uszkodzenia, zniszczeń, źle wykonanych robót budowlanych itd.),

2.określenie sposobu naprawy.

3.określenie kosztu naprawy stwierdzonych nieprawidłowości

.

6. Czy ekspertyza musi zawierać sporządzone badania ?

Zależy to od zakresu prac i charakteru ekspertyzy budowlanej, jednak w większości przypadków tylko poprzez wykonanie odpowiednich badań można określić przyczyny wystąpienia nieprawidłowości na obiekcie.

7. Jak długo wykonuje się ekspertyzę budowlaną ?

Najczęściej jest to okres od 2 do 6 tygodni od momentu zlecenia wykonania. Zdarzają się jednak przypadki gdzie niezbędne jest wykonanie badań laboratoryjnych i okres ten może wynieść nawet kilka miesięcy.

8. Jak szybko Biuro  może przyjąć do realizacji ekspertyzę budowlaną ?

Jest to sprawa indywidualna dla każdego przypadku i zależna od tego czy w danej chwili Biuro  może skierować Rzeczoznawcę Budowlanego o wymaganej specjalności do wykonania opracowania. Jednak z reguły przyjęcie zlecenia trwa do 7 do 14 dni.

9. Czy cena ekspertyzy budowlanej może być niższa niż 2 500 PLN netto ?

Nie. Taka jest minimalna cena wykonania ekspertyzy budowlanej. Cena za wykonanie opracowania najmniej skomplikowanego zaczyna się od 2 500 PLN netto i zależna jest od zawartości ekspertyzy, oraz do jakich celów jest ona sporządzana

10. Czy poniosę później jakieś dodatkowe koszty (np. związane z uzupełnieniem ekspertyzy, stawiennictwem się rzeczoznawcy budowlanego w sądzie) ?

Nie, oferta cenowa zawiera już wszystkie koszty związane z wykonaniem ekspertyzy tj. dojazdy, spotkania z prawnikami zleceniodawcy, stawiennictwo w sądzie, konsultacje, uzupełnienie ekspertyzy (o ile nie będzie to wymagać wykonania dodatkowych płatnych badań).

11. Jak długo jest ważna ekspertyza budowlana ?

To jest uzależnione od charakteru ekspertyzy oraz celu jakiemu miała służyć, jednak ze względu na ciągły pogarszający się stan obiektu, lub usterki, należy przyjąć, że tezy przyjęte w ekspertyzie budowlanej są ważne 6- 12 miesięcy od daty jej sporządzenia.

Koszty wykonania ekspertyz budowlanych i technicznych zaczynają się od 2500 zł netto, koszt wykonania prostych opinii technicznych od 1000 zł netto .

Na cenę wykonania ekspertyzy budowlanej mają wpływ następujące składniki:

1.rodzaj wykonywanej ekspertyzy

2.cel wykonywanej ekspertyzy
3.do celów prywatnych
4.do celów administracyjnych
5.do celów sądowych

6.termin wykonania ekspertyzy

7.rodzaj wycen i kosztorysów: uproszczone, wskaźnikowy, scalony, szczegółowy.

8.rodzaj wykonywanych badań laboratoryjnych oraz specjalistycznych

9.rodzaj i wielkość wykonywanych prac odkrywkowych

10.naprawa elementów po wykonaniu prac odkrywkowych

11.lokalizacja obiektu oraz ilość wyjazdów

rzeczoznawca.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2013