Rzeczoznawcy i Biegli z zakresu Budownictwa

 

Nasze Biuro posiada zespół szeregu specjalistów, rzeczoznawców,  biegłych skarbowych, sądowych, projektantów i innych specjalistów wszelkich branż posiadających stosowne uprawnienia i przynależność do izb inżynierów                          i stowarzyszeń pozwalające wykonywać eksperckie zdania stawiane najwyższej klasy opracowaniom.

ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z:

 • RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH
 • BIEGŁYCH SKARBOWYCH
 • BIEGŁYCH SĄDOWYCH Z ZAKRESU BUDOWNICTWA
 • RZECZOZNAWCÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ
 • RZECZOZNAWCÓW W ZAKRESIE P.POŻ.
 • RZECZOZNAWCÓW BEZPIECZEŃSTWA HIGIENY PRACY I ERGONOMII
 • RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH – Z ZAKRESU SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 • RZECZOZNAWCÓW MYKOLOGICZNYCH
 • RZECZOZNAWCÓW KOSZTORYSOWYCH
 • PROJEKTANTÓW WSZYSTKICH BRANŻ

Dr inż. KRZYSZTOF MICHALIK

 

 • Rzeczoznawca budowlany
 • Biegły z zakresu budownictwa Sądów Okręgowych w Katowicach, Gliwicach, Częstochowie, Bielsko-Białej,  Krakowie
 • Biegły skarbowy z zakresu budownictwa i inżynierii lądowej
 • Rzeczoznawca do spraw jakości materiałów i usług w zakresie budownictwa – Państwowej Inspekcji Handlowej
 • Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - ŚOIIB
 • Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – PZITB
 • Ekspert z zakresu budownictwa
 • Uprawniony inżynier budownictwa
 • Wykładowca Akademicki – Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Politechniki Krakowskiej
 • Biegły sądowy z zakresu budownictwa powołany decyzją prezesa sądu okręgowego w Katowicach nr adm.0151-148/13 z dnia  9 kwietnia 2013 roku, decyzją Prezesa Sądu okręgowego w Bielsku-Białej nr  a-01420/131/13 z dnia  17 października  2013 roku, decyzją Prezesa sądu okręgowego w Częstochowie nr adm-0131-151/2013 z dnia  2 listopada  2013 roku, decyzją prezesa sądu okręgowego w Gliwicach nr adm.0131-105/13 z dnia  7 czerwca 2014 roku, decyzja Prezesa sądu okręgowego w Krakowie nr. Adm.511-1-1/15/so z dnia 23 stycznia 2015 roku o ustanowieniu biegłym z zakresu budownictwa.
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego Decyzja Wojewody Katowickiego  nr 8/98 z dnia 24 marca 1998 roku.
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego Decyzja GUNB nr 116/98z dnia  05.05.1998 roku.
 • Wykładowca na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej   w Katowicach w zakresie: Technologii Robót Budowlanych, Budownictwa Miejskiego i Zabezpieczeń Budynków na Terenach Górniczych.
 • Wykładowca Politechniki Krakowskiej w zakresie: Organizacja i kierowanie budową.
 • Wpis do Centralnego  Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych GUNB  nr 116/98/R.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 611/84  z dnia 14.11.1984.
 • Uprawnienia budowlane nr 393/85  z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.
 • Uprawnienia budowlane nr 58/86  z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych
 • Uprawnienia budowlane nr 58/86  z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych.
 • Członek Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr SLK/BO/8495/13

Kwalifikacje, kursy i szkolenia:

1.Kurs w zakresie organizacji i zarządzania budową - Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ,Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD, Kielce

2.Państwowy Kurs Budownictwa dla personelu inżynieryjno-technicznego w zakresie spawalnictwa III stopnia Ośrodek Szkolenia Budowlanego Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Gliwicach

3.Kurs specjalistyczny w zakresie szacowania nieruchomości Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promiks”, Katowice

4.Kurs dla kadry kierowniczej i dozoru technicznego w zakresie bezpieczeństwa Zakład Doskonalenia zawodowego w Katowicach, Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chrzanowie

5.Kurs dla projektantów-specjalistów opiniujących dokumentację projektową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie ,Oddział w Katowicach.


 

mgr inż. TOMASZ GĄSIOROWSKI

  

 • Magister budownictwa w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
 • Inżynier budownictwa w specjalności  Budownictwo Mieszkaniowe
 • Magister Technologii Chemicznej w zakresie Gospodarki Paliwami i Energią.
 • Inżynier Technologii Chemicznej w zakresie Energochemicznego Przetwórstwa Węgla
 • Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • Absolwent Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach,
 • Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Rzeczoznawca budowlany do spraw jakości materiałów i usług – PIH
 • Biegły z zakresu budownictwa Sądów Okręgowych w Katowicach, Bielsko-Biała
 • Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – MOIIB
 • Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – PZITB
 • Uprawniony inżynier Budownictwa
 • Asystent Wykładowych Akademickiego
 • Ekspert z zakresu budownictwa
 • Audytor energetyczny
 • Biegły sądowy z zakresu budownictwa powołany decyzją Prezesa sądu okręgowego w Katowicach nr adm.0151-420/17 z dnia  6 listopada 2017 roku, decyzją Prezesa Sądu okręgowego w Bielsku-Białej nr  A-01420/163/17 z dnia  13 grudnia  2017 roku o ustanowieniu biegłym z zakresu budownictwa.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr MAP/0346/ZHOK/14 z dnia 29.12.2014.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr MAP/0111/PWBKb/16 z dnia 22.06.2016r.
 • Dyrektor Biura Rzeczoznawców i Biegłych z Zakresu Budownictwa
 • Główny Projektant, specjalista w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji w budynkach.
 • Specjalista w zakresie procedur administracyjnych, Prawa Budowlanego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Kwalifikacje, kursy i szkolenia, konferencje:

1. Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej IGN, Katowice

2. Obiekty budowlane na terenach górniczych diagnozowanie, sposoby wzmocnień i napraw istniejących konstrukcji – PZITB, Siemianowice Śląskie

3. Szkolenie z zakresu technologii skanowania laserowego 3D z zastosowaniem skanera Leica Geosystem P40

4. Systemy ścian konstrukcyjnych – Archmedia, Kraków

5. Studium biegłych sądowych – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych, Częstochowa

6. Krajowa konferencja biegłych sądowych – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych, Częstochowa

7. Badanie konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i innych. Ocena stanu technicznego konstrukcji – PZITB, Katowice

8. Współczesne metody wykrywania wad w konstrukcjach budowlanych w praktyce inżynierskiej- PZITB, Katowice

9. Posadzki przemysłowe w budownictwie ogólnym. Diagnostyka uszkodzenia i naprawy, Środki zabezpieczające – PZITB, Katowice

10. Parkingi i Garaże podziemne – Archmedia, Kraków

11. Użytkowanie budynków na terenach górniczych. Właściwości użytkowe budynku, ogólna charakterystyka oddziaływań górniczych, wpływ działań górniczych na właściwości użytkowe budynków, uciążliwość użytkowania budynków.– PZITB, Katowice

Obszary działania:

 • Kierowanie zespołami projektantów z zakresu architektury, konstrukcji, instalacji oraz branży drogowej,
 • Kompleksowe zarządzanie projektami, kierowanie zespołami na wszystkich etapach cyklów realizacyjnych przedsięwzięć, aktywny udział w pracach analityczno-projektowych;
 • Aktywny udział w pracach zespołów w obszarach doradczych i konsultingowym;
 • Zarządzanie projektami (wdrożeniowymi i integracyjnymi);
 • Współudział i reprezentacja firmy w działaniach marketingowych.
 • Wykonywanie ekspertyz i opinii sądowych.
 • 6 lat doświadczenia praktyka indywidualna
 • 11 lat doświadczenia praca w Biurze Projektowym oraz Biurze Rzeczoznawców i Biegłych z zakresu budownictwa
 • 5 lat doświadczenia w realizacjach opinii sądowych

mgr inż. BOGUSŁAW GĄSIOROWSKI

 • Rzeczoznawca Majątkowy – zakresu szacowania nieruchomości
 • Uprawnienia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 212 z dnia 28.05.1993 roku. w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Uprawnienia Ministra Infrastruktury nr MI/ŚE/146/2009 z dnia 12.06.2009 uprawniające do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego, oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

 Asystenci Rzeczoznawców i Biegłych

 mgr inż. JAKUB KOLASA

 • Magister budownictwa w specjalności Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Inżynier budownictwa w specjalności  Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Absolwent Politechniki Częstochowskiej
 • Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – MOIIB
 • Uprawniony inżynier Budownictwa
 • Asystent Wykładowych Akademickiego
 • Ekspert z zakresu budownictwa
 • Audytor energetyczny
 • Asystent Biegłego sądowego z zakresu budownictwa
 • Asystent Rzeczoznawcy Budowlanego
 • Projektant, specjalista w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji w budynkach.
 • Specjalista w zakresie procedur administracyjnych, Prawa Budowlanego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Kwalifikacje, kursy i szkolenia, konferencje:

1. Kurs Specjalistyczny Mykologiczno – Budowlany –„Ochrona budynków przed korozją biologiczną i ogniem” – PSMB, Wrocław

 Obszary działania: 

 • Kompleksowe zarządzanie projektami, kierowanie zespołami na wszystkich etapach cyklów realizacyjnych przedsięwzięć, aktywny udział w pracach analityczno-projektowych;
 • Aktywny udział w pracach zespołów w obszarach doradczych i konsultingowym;
 • Asystowanie przy wykonywaniu ekspertyz i opinii sądowych.
 • Asystowanie przy wykonywaniu operatów szacunkowych
 • 6 lat doświadczenia praca w Biurze Projektowym oraz Biurze Rzeczoznawców i Biegłych z zakresu budownictwa

 mgr inż. TOMASZ HABAJ

 • Magister inżynier budownictwa w specjalności Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Absolwent Politechniki Krakowskiej
 • Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – MOIIB
 • Uprawniony inżynier Budownictwa
 • Asystent Wykładowych Akademickich
 • Ekspert z zakresu budownictwa
 • Audytor energetyczny
 • Asystent Biegłego sądowego z zakresu budownictwa
 • Asystent Rzeczoznawcy Budowlanego
 • Projektant, specjalista w zakresie konstrukcji.
 • Specjalista w zakresie procedur administracyjnych, Prawa Budowlanego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 Obszary działania: 

 • Kompleksowe zarządzanie projektami, kierowanie zespołami na wszystkich etapach cyklów realizacyjnych przedsięwzięć, aktywny udział w pracach analityczno-projektowych i wykonawczych;
 • Aktywny udział w pracach zespołów w obszarach doradczych i konsultingowym;
 • Asystowanie przy wykonywaniu ekspertyz i opinii sądowych.
 • 2 lat doświadczenia praca w Biurze Projektowym oraz Biurze Rzeczoznawców i Biegłych z zakresu budownictwa
 • 7 lat doświadczenia w realizacjach wszelkiego rodzaju wielkogabarytowych budynków i obiektów mostowych

Kwalifikacje, kursy i szkolenia, konferencje:

1. Badanie konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i innych. Ocena stanu technicznego konstrukcji – PZITB, Katowice

2. Posadzki przemysłowe w budownictwie ogólnym. Diagnostyka uszkodzenia i naprawy, Środki zabezpieczające – PZITB, Katowice

3. Użytkowanie budynków na terenach górniczych. Właściwości użytkowe budynku, ogólna charakterystyka oddziaływań górniczych, wpływ działań górniczych na właściwości użytkowe budynków, uciążliwość użytkowania budynków.– PZITB, Katowice

mgr inż. KRZYSZTOF KOSOWSKI

 • Magister budownictwa w specjalności Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Inżynier budownictwa w specjalności  Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Absolwent Politechniki Krakowskiej
 • Ekspert z zakresu wyceny robót budowlanych, Kosztorysant
 • Audytor energetyczny
 • Asystent Biegłego Sądowego z zakresu budownictwa
 • Asystent Rzeczoznawcy Budowlanego
 • Asystent Wykładowych Akademickiego
 • Asystent projektanta w zakresie konstrukcji
 • Specjalista w zakresie procedur administracyjnych, Prawa Budowlanego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Kwalifikacje, kursy i szkolenia, konferencje:

1.Parkingi i Garaże podziemne – Archmedia, Kraków

2.Optymalizacja rozwiązań projektowych w konstrukcjach stalowych – Archmedia, Kraków

 Obszary działania: 

 • Kompleksowe realizowanie wycen robót budowlanych
 • Kompleksowa wycena szkód w tym pochodzenia górniczego
 • Kompleksowa realizacja rysunków konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji stalowych.
 • Asystowanie przy wykonywaniu ekspertyz i opinii sądowych.
 • Asystowanie przy wykonywaniu projektów konstrukcji
 • 2 lat doświadczenia indywidualnego
 • 6 lat doświadczenia praca w Biurze Projektowym oraz Biurze Rzeczoznawców i Biegłych z zakresu budownictwa

Tech. Bud. DARIUSZ KOLINCIO

 • Technik budownictwa w specjalności  Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Audytor energetyczny
 • Koordynator w zakresie projektów architektonicznych
 • Asystent Biegłego Sądowego z zakresu budownictwa
 • Asystent Rzeczoznawcy Budowlanego
 • Asystent Wykładowych Akademickiego
 • Asystent projektanta w zakresie architektury
 • Specjalista w zakresie procedur administracyjnych, Prawa Budowlanego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Kwalifikacje, kursy i szkolenia, konferencje:

$11.    Szkolenie z zakresu technologii skanowania laserowego 3D z zastosowaniem skanera Leica Geosystem P40

$12.    Akustyka w budownictwie. Warsztaty z projektowania zabezpieczeń akustycznych budynków – PZITB, Katowice

Obszary działania:

 • kierowanie zespołami projektantów z zakresu architektury,
 • kompleksowe zarządzanie projektami, kierowanie zespołami na wszystkich etapach cyklów realizacyjnych przedsięwzięć, aktywny udział w pracach analityczno-projektowych;
 • 2 lat doświadczenia praktyka indywidualna
 • 8 lat doświadczenia praca w Biurze Projektowym oraz Biurze Rzeczoznawców i Biegłych z zakresu budownictwa

Tech. Bud. MONIKA KŁECZEK

 • Specjalista w zakresie tworzenia nowoczesnej architektury  
 • Asystent projektanta  branży architektonicznej

  Obszary działania: 

 • Opracowywanie dokumentacji technicznych do pozwolenia na budowę
 • Nadzór nad pracami architektonicznymi
 • współudział i reprezentacji  firmy w działaniach marketingowych
 • 21 lat doświadczenia praca w Biurze Projektowym oraz Biurze Rzeczoznawców i Biegłych z zakresu budownictwa

Tech. Elektryk Sebastian Zięba

 • Asystent projektanta branży elektrycznej 

Obszar działania:

 • Opracowywanie dokumentacji technicznej
 • Projektowanie instalacji elektrycznych
 • 12 lat doświadczenia praca w Biurze Projektowym oraz Biurze Rzeczoznawców i Biegłych z zakresu budownictwa

Więcej informacji z zakresu rzeczoznawstwa i opinii sądowych uzyskacie Państwo pod nr:

dr. inż. Krzysztof Michalik

tel. 602 326 161

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

mgr inż. Tomasz Gąsiorowski

tel. 608 391 646

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

rzeczoznawca.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2013